Home » Aktualności » Wnioski po 34-tej sesji rady gminy – czas na zebrania wiejskie!

Poniedziałkowa sesja rady gminy przebiegała zdecydowanie burzliwie. Trwała też wyjątkowo długo, dlatego ograniczymy się do skróconej relacji z tego zdarzenia. Radni z tzw. 8-ki wyrzucili z obrad punkt o podjęciu uchwały w sprawie nadania statutu GOK-owi, najpewniej obawiając się, że nowy status ograniczy w jakiś sposób ludzi zatrudnionych w GOK-u za czasów poprzedniego wójta. Nie przyjęli też uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014. Zaczęło się od tego, że radny Nowak zgłosił wniosek o wycięcie z budżetu kwot na wynagrodzenia, mimo że ich wzrost podyktowany jest przejęciem pracowników ZGK oraz 2 księgowych ze szkoły w struktury Urzędu. Jego wniosek nie przeszedł jednak z powodu nieobecności radnej Kęczkowskiej. Następnie głosowano nad zmianami do budżetu, które nie zostały zaakceptowane stosunkiem głosów 7:7. Pełniący funkcję wójta Jan Gędek skomentował to mówiąc, że radni odrzucili tym samym szereg ważnych inwestycji, których koszty uwzględniały zmiany w budżecie. Wymienił tu: plac wysiłkowy przy szkole, remont części szkolnej w Nasiłowie, remont remizy w Oblasach, plac zabaw w Janowicach. W tym zmian bardzo ważnych z punktu widzenia mieszkańców, bo jak wiemy dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na solary. Aby te plany wdrożyć potrzebne jest współdziałanie z radą i jej akceptacja. Odrzucenie uchwały budżetowej mocno komplikuje sprawę, ze szkodą wyłacznie dla mieszkańców gminy Janowiec. Chodzą jednak słuchy, że radni zbyt późno zrozumieli swój błąd i będą nalegać na zwołanie sesji nadzwyczajnej, która te sprawy ureguluje. [AKTUALIZACJA z 20.02 - przewodniczący rady zwołał sesję nadzwyczajną na 21.02 na godz. 13] Sprawę będziemy obserwować i na pewno do niej wrócimy. Jedno jest pewne – najwyższy czas zwołać zebrania wiejskie i pokazać mieszkańcom naszej gminy materiały wideo z sesji. Niech zobaczą jak głosują ich radni. Co mówią, jak sięzachowują. I niech ocenią.

Fragmenty z sesji zobaczysz tutaj:

Głosowanie nad zmianami w budżecie cz 1

Głosowanie nad zmianami w budżecie 2014 cz 2

Z ciekawostek, które się wydarzyły na sesji:

- radny Fijoł „zaatakował” słownie radną Pinkiewicz, nawiązując do opisanej przez „Tygodnik Powiśla” sprawy obraźliwych wpisów w internecie. Wyznał też, że to on zgłosił sprawę na policję. Radna Pinkiewicz poradziła sobie jednak z tą prowokacją wyśmienicie, sugerując radnemu z Janowic, że jeśli nie przestanie jej atakować i pomawiać sama założy mu sprawę w sądzie.

- przewodniczący rady odczytał pismo od szerzej nieznanej pani profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, która przesłała do niego wspaniałą rekomendację i podziw dla zasług dyrektora GOK-u, pełną zachwytu nad jego sposobem krzewienia kultury w gminie Janowiec. Kim jest ta Pani i czy kiedykolwiek była w tych strona – tego nie wiadomo. Podobnie jak tego czy w ogóle istnieje.

- głos zabrała zwolniona w ub. tygodniu z pracy kierownik GOPS-u Marzanna Pakuła, która wysłała już list do premiera w sprawie decyzji p.o. wójta Jana Gędka. Zwolnił ją bowiem z powodu braku wyższego wykształcenia, co podobno nie jest na tym stanowisku konieczne. Sprawa będzie z pewnością w najbliższych dniach szeroko opisywana, będziemy ją śledzić i zdawać wam relację.

- po zakończeniu obrad przewodniczący rady nie udzielił głosu mieszkańcom będącym na sali – zostało to głośno skrytykowane przez przybyłych. Zachowanie przewodniczącego skrytykowała nawet obecna na sali redaktor naczelna „Tygodnika Powiśle”, która zazwyczaj nie ma zastrzeżeń do osób z obozu byłego wójta. Mimo to część mieszkańców zabrała głos, nie tyle mówiąc do radnych, co po prostu do zgromadzonych na sali. I udzieliła przewodniczącemu lekcji demokracji.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.