Home » Aktualności » Układ sił w radzie gminy Janowiec, kadencja 2010-2014 – fakty w liczbach

Ostatnie wydarzenia związane z próbą odwołania Skarbniczki gminy Janowiec spowodowały, że zadaliśmy sobie trud, aby przyjrzeć się wynikom wyborów do rady gminy Janowiec z 2010 roku i na liczbach pokazać kogo tak naprawdę reprezentują nasi radni. Jak wiadomo w radzie jest 15 miejsc, a gmina podzielona jest na okręgi, do których przypisane są określone liczby radnych. I tak: najmniej reprezentantów w radzie mają Brześce oraz Janowice (po 1 radnym), Oblasy, Nasiłów, Trzcianki oraz Wojszyn mają po 3 radnych, a najwięcej ma Janowiec – aż 4 miejsca w radzie dla jego mieszkańców (kliknij obrazy aby powiększyć):

okregi 2010

 

W ostatnich wyborach do rady mieszkańcy gminy Janowiec oddali 1968 ważne głosy na 3098 uprawnionych do głosowania. Z tego poszczególni radni otrzymali następujące poparcie społeczne, w kolejności od radnego z największym poparciem do radnego z najmniejszym poparciem:

1. Roman Szymański – 214 głosów

2. Jerzy Szewczyk – 167 głosów

3. Małgorzata Pinkiewicz - 161 głosów

4. Wojciech Kotowski – 159 głosów

5. Waldemar Fijoł – 139 głosów

6. Stanisława Kęczkowska – 126 głosów

7. Sławomir Karpeta – 124 głosy

8. Adam Lis – 116 głosów

9. Teresa Pacocha – 115 głosów

10. Zbigniew Ambryszewski – 104 głosy

11. Piotr Woźniak – 95 głosów

12. Dariusz Dębicki – 94 głosy

13. Tomasz Napora – 91 głosy

14. Rafał Kiljan – 85 głosów

15. Mariusz Nowak – 75 głosów

Z powyższego wynika, że radni z Janowca reprezentują aż 38% wszystkich głosów oddanych na radę w jej obecnym kształcie. Idąc dalej zsumowaliśmy głosy oddane na 8 radnych (z bloku przeciwnego odwołaniu Skarbnika) oraz pozostałych 7 radnych (popierających odwołanie Skarbnika). Wspomniana 8 radnych uzyskało w 2010 r. poparcie społeczne wyrażone w liczbie 859 głosów, co daje 46% wszystkich głosów oddanych na 15 wybranych radnych – mimo to mają oni w swoich rękach aż 8 z 15 mandatów! Pozostałych 7 radnych otrzymało w sumie 1006 głosów, co daje 54% poparcia społecznego w skali całej rady. Warto dodać, że aż 701 głosów spośród 1865 oddanych na obecnych radnych otrzymali 4 radni z Janowca.

radni

Zobaczmy teraz jakie funkcje w ramach rady pełnią radni z tzw. 8-ki, a jakie z 7-ki (zrzut ekranu ze strony janowiec.pl):

rada funkcje

Jak widać wyraźnie, żaden z radnych z tzw. 7-ki nie pełni funkcji przewodniej – ani w radzie, ani w komisjach. Jakie wnioski nasuwają się po analizie liczbowej wyników wyborów do rady gminy Janowiec na kadencję 2010-2014? Dość kuriozalne, niestety i świadczące o niedoskonałości demokratycznych procedur. Oto bowiem grupa radnych o mniejszym poparciu w wymiarze społecznym (patrząc na liczbę mieszkańców, którzy ich poparli) ma głos decydujący we wszystkich sprawach dotyczących gminy!

Co ciekawe, zastępcą przewodniczącego rady jest osoba o najmniejszej liczbie oddanych głosów spośród całej 15-ki radnych! Z kolei radny, który otrzymał największe poparcie społeczne nie piastuje żadnej funkcji przewodniej, podobnie jak nie robi tego żaden radny z osady Janowiec.

Niestety, mechanizmy demokracji nie są doskonałe, warto jednak aby wszyscy radni mieli świadomość jaką grupę społeczną tak naprawdę reprezentują i nie zamykali się na opinię tych, którym zawierzyła większa część społeczeństwa.

Źródło:

Wszystkie dane źródłowe liczbowe pochodza z oficjalnej strony Państwowej Komisji Wyborczej, Wybory 2010: Wybory 2014 na Wójta gm. Janowiec i do Rady Gminy Janowiec

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.