Home » Aktualności » Solary w gminie Janowiec -ważne informacje

Wójt Gminy Janowiec uprzejmie prosi osoby, które w 2012 roku złożyły deklaracje na montaż solarów i pieców ekologicznych w ramach projektu pn. „Eco energia w Gminie Janowiec”, a nie planują ich montażu, o przybycie do Urzędu Gminy Janowiec (pok. nr 12) celem złożenia rezygnacji z udziału w projekcie i ew. wskazania osób w zastępstwie. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły deklaracje w 2012 r. ale w dniach od 24-29 marca 2014 r. nie podpisały umów, proszone są o pilne przybycie do Urzędu Gminy Janowiec (pok. nr 12) celem ich zawarcia.

Ponadto, w związku z licznymi pytaniami dot. montażu instalacji solarnych i ekologicznych pieców c.o., informujemy również, że:

- Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej max. może wynieść 85%, min. 75% w zależności od tego, jak Urząd Skarbowy potraktuje możliwość odliczenia podatku VAT. Mieszkańcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu własnego (a nie całkowitych kosztów zakupu i montażu instalacji solarnych i ekologicznych pieców) w zależności od poziomu dofinansowania i wyników przetargu na wyłonienie Wykonawcy projektu.

- Planowany jest dwuetapowy termin prac montażowych:

- wrzesień-listopad 2014 r.

- luty-marzec 2015 r.

- Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego a Gminą, zostanie przygotowany projekt umowy finansowej z mieszkańcami Gminy, na podstawie której mieszkańcy będą dokonywać wpłat zaliczek w wysokości 1 000,00 zł (I rata) na poczet realizacji projektu. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu to maj-czerwiec 2014 r. Planowany termin wpłacania zaliczek to lipiec-sierpień 2014 r.

- Dokładna wysokość wpłaty ustalona będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę instalacji. Wtedy mieszkańcy będą wpłacać drugą ratę zaliczki w wysokości zależnej od ceny najkorzystniejszej oferty wybranej w postępowaniu przetargowym.

- Mieszkańcy nie będą płacić podatku dochodowego od zainstalowanych instalacji (z uwagi na fakt, iż Gmina Janowiec jest beneficjentem projektu)

- Mieszkańcy wpłacający wkład własny nie będą zobowiązani do zaciągania kredytów bankowych czy pożyczek na ten cel w jakimkolwiek banku czy innej instytucji.

- Projekt przewiduje montaż płaskich kolektorów solarnych i pieców opalanych biomasą, czyli paliwami pochodzącymi z odnawialnych źródeł (tj. pelety i brykiety drzewne, zrębki, odpady drzewne, słoma)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.