Home » Aktualności » Rozmowa z Janem Gędkiem pełniącym obowiązki Wójta gminy Janowiec

Przed objęciem stanowiska Wójta pracował Pan jako Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych w Dęblinie. Skąd decyzja, aby odejść i przyjąć nominację na p.o. Wójta gminy Janowiec?

Zacznijmy od tego, że nominacja Prezesa Rady Ministrów jest ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem. Nie było powodów, abym jej nie przyjął, tym bardziej, że jako jeden z inicjatorów referendum w Janowcu czułem się osobiście odpowiedzialny za sytuację w naszej gminie. Co ważne, fakt przyjęcia nominacji od Premiera nie wiązał się z koniecznością rezygnowania z poprzedniej pracy, gdzie udzielono mi bezpłatnego urlopu na czas pełnienia tej funkcji.

Rada Gminy Janowiec zdecydowała wczoraj o nieprzeprowadzaniu przedterminowych wyborów  na Wójta. Przed Panem rok intensywnej pracy, co chciałby Pan w tym czasie zrobić dla gminy?

Nie odcinam się od projektów prowadzonych za poprzedniego Wójta, nie zamierzam też ich sobie przypisywać w całości. Jednak istotne dla gminy inwestycje muszą zostać zweryfikowane pod kątem zasadności i na tej podstawie będą kontynuowane lub nie. Na pewno realizowany będzie projekt związany z uatrakcyjnieniem zalewu w Janowicach, remont boisk przyszkolnych, kanalizacja części Oblas. Najprawdopodobniej odejdziemy jednak od remontu budynku UG za planowaną kwotę ok. 1,5 mln zł. Podejmiemy działania, abyprzeznaczone na ten cel pieniądze z dofinansowania były możliwe do wykorzystania w naszej gminie. Zdaję sobie sprawę, że aby je wykorzystać będą musiały być ogłoszone  konkursy na inne zadania. Istnieją jednak realne przesłanki pozyskania tych pieniędzy. Muszę też przeanalizować toczące się procesy sądowe, w których gmina jest stroną – może uda się choć w niektórych przypadkach zawrzeć ugody, nie narażając gminy na niepotrzebne koszty przegranych spraw. Wracając do tematu zalewu w Janowicach – postaram się, aby prace ziemne ruszyły jeszcze w tym roku, chociaż czasu jest już bardzo mało. Na pewno będę się też starał działać wspólnie z sąsiednimi Wójtami i Burmistrzami w zakresie poprawy atrakcyjności turystycznej naszych gmin. Podpisałem np.  list intencyjny na utworzenie GEO Parku, który obejmie obszar kilku gmin, w tym gmin: Janowiec, Kazimierz Dolny, Wilków itd. Na pewno nasza lokalizacja i warunki geograficzne narzucają działania w kierunku rozwoju turystyki, tutaj mamy największe szanse na pozyskanie środków i rozwój, dlatego skupię się mocno na tej kwestii.

Referendum pokazało jak ważny dla mieszkańców gminy jest dialog. Czy podejmie Pan działania, które pozwolą ludziom częściej zabierać głos w sprawach, które ich dotyczą?

Zdecydowanie tak. Mieszkańcy będą mogli zabierać głos i podczas spotkań komisji i na sesjach w określonym czasie i formie. Co więcej, wprowadzę tradycję regularnych spotkań z mieszkańcami o charakterze konsultacji społecznych. Trudne sprawy chciałbym konsultować ze społeczeństwem. Mieszkańcy gminy mogą być pewni, że będą na bieżąco informowani o istotnych sprawach gminy nie tylko na spotkaniach, ale również za pośrednictwem internetu.

Kiedy dowiemy się o faktycznej sytuacji finansowej spółki Prom?

W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie rady nadzorczej i omówimy bieżącą sytuację spółki, a także jej strategię rozwoju. Myślę, że będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć już na najbliższej sesji Rady.

A co z wydłużeniem czasu oświetlania ulic? Czy mieszkańcy mogą liczyć, że coś się zmieni także w tej sprawie?

Na pewno zajmę się także tym tematem i najprawdopodobniej w pierwszej kolejności, jak tylko pozwolą na to środki, wydłużymy czas świecenia lamp ulicznych w weekendy, Święta, a także w tygodniu w Janowcu, gdzie sporo osób wraca do domu ostatnim kursem 17-tki. Postaramy się też znaleźć środki aby lampy świeciły dłużej w wakacje.

Dziękuję za rozmowę. 

IMG_3170

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.