Home » Aktualności » Po sesji nadzwyczajnej

Dzisiejsza sesja nadzwyczajna była wyjątkowo spokojna i krótka. Radni zgodnie poparli uchwały, m.in. w sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego gminy Janowiec, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt otrzymał więc wsparcie rady (w końcu!) dla planowanych projektów i miejmy nadzieję, zrealizuje je z korzyścią dla mieszkańców!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.