Home » Aktualności » Oficjalne wyniki referendum w sprawie odwołania wójta Tadeusza Koconia przed upływem kadencji

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy oficjalne wyniki referendum:

frekwencja, wymagany próg ważności referendum – 1140

frekwencja rzeczywista na referendum 22 września br. – 1407 głosów (44,47% wszystkich uprawnionych)

w tym 1367 głosy ważne

w tym 1310 głosów za odwołaniem Wójta.

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wójt Gminy Janowiec został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Z poważaniem,

Inicjatorzy Referendum

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.