Home » Aktualności » Nie każde złoto co się świeci, czyli odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego w sprawie sesji rady gminy Janowiec z dn. 25 września br.

25 września br. podczas sesji rady gminy Janowiec (ostatniej za ten kadencji, jak się okazuje) doszło do wielu bulwersujących opinię publiczną zdarzeń. Relację z sesji przeczytasz tutaj. Przypomnijmy tylko w skrócie o co chodziło.

Pełniący obowiązki wójta gminy Janowiec Jan Gędek chciał wprowadzić do porządku obrad dwa punkty. Jeden dotyczący podjęcia uchwały w sprawie utworzenia liceum plastycznego w Janowcu, drugi: podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego janowieckiego SPZOZ-u. O ile do punktu pierwszego przewodniczący nie miał uwag, o tyle do drugiego zgłosił wątpliwość, cytuję: ”Czy jesteśmy w stanie dzisiaj usiłować wprowadzić ten punkt do porządku obrad”? Na tak zadane pytanie odpowiedział mu radca prawny: ”Państwo podejmujecie decyzję głosami radnych czy zmieniacie porządek obrad”. Przewodniczący nie dopuścił jednak do głosowania nad wprowadzeniem tych punktów do obrad – mimo że, jak potwierdził Urząd Wojewódzki w swoim piśmie z dn. 31.10.14 (źródło tutaj.) cyt:”Wniosek ten powinien być poddany przez Przewodniczącego Rady Gminy pod głosowanie w tryb. art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z powołanym przepisem Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”. 

Urząd Wojewódzki zwrócił tez uwagę na fakt, że przerwanie sesji i nie wyznaczenie terminu jej dokończenia jest niezgodne ze Statutem Gminy Janowiec (a więc jest łamaniem obowiązujących przepisów). „Z treści projektu protokołu wynika, że „(…) Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Przerwanie sesji jest zatem możliwe, pod warunkiem jednoczesnego wskazania przez radę gminy konkretnego terminu kontynuowania sesji. W związku z powyższym w najbliższym czasie organ nadzoru wystąpi do Rady Gminy Janowiec oraz Przewodniczacego Rady Gminy Janowiec z pismem zobowiązującym do respektowania powołanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Janowiec.”  

Czy doczekamy się dalszego ciągu przerwanej sesji z 25 września? Niestety, nie ma na to nadziei – mimo iż o wznowienie obrad wnioskował do przewodniczącego p.o. wójta Jan Gędek. Otrzymał od niego na piśmie następującą odpowiedź: „(…) nie zamierzam wznowić do czasu wyborów przewidzianych na 16 listopada  2014 obrad XLII sesji Rady Gminy Janowiec  przerwanej w dniu 25 września 2014. Sesja ta odbywała się w skandalicznej atmosferze agresji wobec mojej osoby wyzwalanej przez Pana zwolenników. Przejawiało się to poprzez złowrogie, obraźliwe okrzyki, zastraszanie, hałasowanie, stukanie krzesłami, przeszkadzanie w prowadzeniu sesji. Z tego powodu zmuszony byłem do wezwania policji, a po sesji skierowałem stosowne pismo do prokuratury”. Całe pismo przeczytać można tutaj.

Jak można to skomentować? Krótko: najwyraźniej przewodniczący zapomniał, że wybrali go ludzie do reprezentowania ludzi – i radnemu gminy nie przystoi z nimi walczyć – przy użyciu negatywnych artykułów prasowych, policji, prokuratury. Dokładnie te same metody doprowadziły do odwołania wójta Koconia w drodze referendum. Tą samą drogą podąża teraz przewodniczący rady, któremu najwyraźniej wydaje się, że to on stanowi prawo, choć jego funkcja ma charakter usługowy w stosunku do rady.

Wybory już w najbliższą niedzielę, za 4 dni, i nieuchronnie kończy się burzliwy okres „panowania” naszego przewodniczącego. Ten czas będziemy najpewniej wspominać jak dziwaczny sen – z niesmakiem, jak połączenie kuriozum ze sztuką cyrkową. Ale na pewno nie z łezką w oku. Raczej z ulgą, że ten sen się skończył i obudzimy się w całkiem innej, za to o wiele normalniejszej rzeczywistości.

Na koniec – obejrzyjmy i pośmiejmy się z parodii w wykonaniu KWW Gmina Janowiec Razem - Sesja rady gminy – pariodia, 13.11.14

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.