Home » Aktualności » Łukasz Kramek, kierownik Referatu Spraw Komunalnych, otrzymał pełnomocnictwa do zastępowania wójta na czas jego nieobecności

Łukasz Kramek, który od niedawna kieruje Referatem Spraw Komunalnych w UG w Janowcu, otrzymał od Jana Gędka pełnomocnictwa do zastępowania go podczas nieobecności. Jest to związane z cofnięciem tych pełnomocnictw dotychczasowemu sekretarzowi UG – Piotrowi Lewandowskiemu. Kramek będzie pełnił funkcję zastępcy do czasu powołania nowego sekretarza, który zostanie wyłoniony na drodze konkursu, po odejściu Piotra Lewandowskiego z UG Janowiec.

Łukasz Kramek studiował na Wojskowej Akademii Technicznej. Zanim został kierownikiem Referatu Spraw Komunalnych, pracował w Referacie Spraw Obywatelskich, gdzie zajmował się m.in. obroną cywilną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.