Home » Aktualności » Informacje dla niepełnosprawnych – jak głosować w dniu referendum?

Komisarz Wyborczy w Lublinie, w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 22 września
2013r., informuje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.).
Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum przysługują następujące uprawnienia:
1) Prawo do uzyskiwania informacji o referendum.
2) Prawo do głosowania korespondencyjnego.
3) Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
4) Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5) Głosowanie w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki
na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
6) Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu obwodowej komisji
do spraw referendum.

Więcej informacji pod tym linkiem:

http://lublin.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2013_08/8104db8486e0c286c81fe369ccc54f36.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.