Home » Wideo » Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA Wójta Gminy Janowiec o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach  Obwodowych  Komisji Wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 roku.

  Na podstawie art. 12, art. 16 , art. 54 § 1,  art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  i Uchwały

Nr XX/120/2012 Rady Gminy Janowiec w dniu 26 października 2012 r. (Dz. Urzęd. Woj. Lub. poz.4112 z 4.12.2012r.) ustalono następujące numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych :

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

1

 

 

Brześce,

Brześce – Kolonia,

 

Janowice 1A – 53,

Oblasy

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu

ul. Plac Wolności 1,

sala widowiskowa.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i

przeznaczony do głosowania korespondencyjnego.

 

2

 

Janowice 57 – 96,

Janowiec

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu

ul. Plac Wolności 1,

świetlica

Lokal przeznaczony do głosowania korespondencyjnego.

 

 

3

 

Nasiłów,

Trzcianki,

Wojszyn

Strażnica OSP
w Wojszynie

Wojszyn 49.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i

przeznaczony do głosowania korespondencyjnego.

 

Lokale wyborcze  w dniu głosowania otwarte  będą w godz.  700  -  2100

źródło: janowiec.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.