Home » Wideo » Działania inwestycyjne w gminie Janowiec w 2014 r.

W bieżącym roku na terenie gminy Janowiec realizowanych jest szereg różnych inwestycji i projektów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

 

Przebudowa zalewu w Janowicach

Jedną z najważniejszych inwestycji w naszej gminie jest przebudowa zalewu w Janowicach. Inwestycja ta jest skomplikowana i wieloobszarowa, a przy tym wymaga częstych konsultacji i uzgodnień z wieloma instytucjami, urzędami. Stopniowo zaczynają być widoczne efekty prac ziemnych. Doprowadzono media (prąd i wodę), ukształtowano nabrzeże, łącznie z miejscem na nową plażę. Koryto rzeki Plewki już jest wyprowadzone na zewnątrz, co gwarantuje czystość wody w zbiorniku. Wykonano zbiornik osadczy, zbierający osady i brudy płynące Plewką. Powstaje infrastruktura drogowo-parkingowa (utwardzanie podłoża i układanie nawierzchni z kostki brukowej). Tempo prac ziemnych hamują jednak niesprzyjające warunki pogodowe – burze i częste opady deszczu, ponieważ zbiornik położony jest częściowo na terenach bagnisto – torfowych. Termin zakończenia prac ziemnych planowany jest na koniec października tego roku. Co istotne: przebudowa zalewu w Janowicach realizowana jest zgodnie z dokumentacją i w tak szybkim tempie jak tylko jest to możliwe, pod kontrolą różnorodnych instytucji, które nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości.

Kompleks boisk szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 w Janowcu, zrealizowany w zwiększonym zakresie

W czerwcu br. oddano do użytku kompleks boisk szkolnych przy Zespole Szkół nr 1. W trakcie realizacji udało się zwiększyć jej zakres o pełnowymiarową bieżnię na trzy tory oraz skocznię w dal. Wykonano także niezbędną infrastrukturę w postaci schodów między obiektami oraz ławeczek przy obiektach.

Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym dla poprawienia komfortu dzieci wykonano remont dwóch sal lekcyjnych dla najmłodszych w Zespole Szkół nr 1. Wymieniono podłogi oraz wyposażenie. Zakupiono nowe ławeczki i krzesełka dla dzieci.

Plac rekreacji przy zespole szkół nr 1

W tym roku powinien zostać zrealizowany plac rekreacji przy Zespole Szkół nr 1, który będzie obejmował m.in. ściankę wspinaczkową, tor do deskorolek, siłownię zewnętrzną, miasteczko rowerowe i inne atrakcje dla dzieci i młodzieży. Wyremontowany zostanie też placu zabaw przy przedszkolu.

Wykonanie remontu części ul. Radomskiej

Zakończono remont dużej części ul. Radomskiej w Janowcu. Realizacja tej inwestycji wykazała pewne problemy związane z ułożonym wcześniej chodnikiem. Wysokość krawężników w różnych miejscach była inna i konieczne było frezowanie asfaltu. Dopiero po tej operacji można było przystąpić do układania nowych warstw nawierzchni. Jednak ta operacja nie zakończyła zadania, ponieważ należało dodatkowo podnieść część krawężników w najniżej położonej części ul. Radomskiej. Należy tylko żałować, że ośmioro radnych, w tym przewodniczący rady, zmniejszyli o połowę dotację dla powiatu, co znacznie utrudniło negocjacje z Powiatowym Zarządem Dróg  w sprawach dalszych inwestycji w naszej gminie. Z perspektywy kilku miesięcy należy stwierdzić, że była to decyzja wyjątkowo niekorzystna dla mieszkańców naszej gminy.

Remont części drogi powiatowej w kierunku na Ławeczko                                                     

Został już wykonany remont drogi powiatowej – kierunek Ławeczko – na wysokości Nowego Osiedla w Janowcu. Stan tej drogi przed remontem był bardzo zły. Na remontowanym odcinku uzupełniono dziury, położono dwie niezależne warstwy dywanika asfaltowego, sfrezowano i dodatkowo utwardzono pobocza. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ jest to jedna z dróg wlotowych do naszej gminy i do centrum Janowca. Po negocjacjach z Powiatowym Zarządem Dróg w Puławach udało się też zagospodarować asfalt z frezowania ulicy Radomskiej. Materiał ten został wykorzystany do utwardzenia poboczy z obu stron drogi na Ławeczko od skrzyżowania z obwodnicą w kierunku Nowego Osiedla, tworząc w ten sposób naturalny i bezpieczny trakt pieszy dla mieszkańców ulicy Spółdzielczej, Nowego Osiedla i Nowego Janowca. Jest to o tyle ważne, że na Nowym Osiedlu mieszka dużo dzieci i młodzieży, które do tej pory musiały chodzić bezpośrednio po jezdni. Wykończenie w ten sposób poboczy poprawiło znacznie sytuację przy skrzyżowaniu z obwodnicą, ponieważ nie zablokowało nanoszenie piasku na jezdnię, co miało miejsce do tej pory po każdym deszczu. Piasek przy skrzyżowaniu stanowił zagrożenie, uniemożliwiając skuteczne hamowanie pojazdów.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Oblasach Księżych i drogi asfaltowej w Trzciankach

Zakończono już budowę kolejnego odcinka drogi w Oblasach Księżych. Został położony nowy dywanik asfaltowy, wyfrezowano i wyrównano pobocza. Dobiegają końca prace nad drogą w Trzciankach. Bardzo dobra informacja dla mieszkańców Trzcianek jest taka, że w wyniku przetargu udało się uzyskać korzystną cenę, co pozwoliło na wykonanie znacznie dłuższego odcinka tej drogi. W pierwotnej wersji planowana była realizacja mniej więcej połowy tej drogi, ostatecznie udało się wykonać całość.

Remont świetlic wiejskich w Wojszynie, Trzciankach i na Brześcach

Trwają remonty świetlic wiejskich – równocześnie w kilku miejscowościach. Ich zakończenie planowane jest w najbliższych tygodniach, a mieszkańcy już nie mogą się doczekać ich oddania.

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Oblasach Księżych

Cała sieć linii kanalizacyjnej w Oblasach Księżych została już wykonana. Niestety, przepompownia ścieków nie mogła powstać w zaprojektowanym i zatwierdzonym przez poprzedniego wójta miejscu.  Obecnie kończona jest procedura uzyskania nowego pozwolenia na budowę i po uprawomocnieniu się pozwolenia prace będą kontynuowane. Problem przy tej inwestycji jest jednak całkiem inny i dużo poważniejszy. Dostarczycielem ścieków według poprzedniego wójta miał być obiekt turystyczny, który ostatecznie nie powstał i nie wiadomo czy powstanie kiedykolwiek, a do rozliczenia inwestycji niezbędne są ścieki. W tej sytuacji założenia inwestycji były nierealne i mogą uniemożliwić rozliczenie projektu, co z kolei może skutkować zwrotem dotacji. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby ten projekt uratować  i poprawnie rozliczyć.

Wykonanie oświetlenia przy drodze Oblasy – Nasiłów, w Wojszynie (stara wieś), w Nasiłowie oraz na Nowym Osiedlu w Janowcu

Zostało wykonane oświetlenie uliczne przy drodze Oblasy – Wojszyn. Na prośbę mieszkańców Oblas zamontowano dodatkową oprawę oświetleniową bezpośrednio przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, aby zlikwidować niedoświetloną część tej drogi. Z kolei projekt oświetlenia dla starej wsi w Wojszynie, ze względu na ograniczenia techniczne, został podzielony na dwie części. Powodem była konieczność zasilania oświetlenia z dwóch oddzielnych stron, jak również uzyskania pozwolenia budowlanego w dolnej części tej ulicy. Pierwsza część projektu została już zakończona i wykonana. Druga część jest w trakcie realizacji. Należy zauważyć, że wybór realizacji tego zadania był niezgodny z oczekiwaniami samych mieszkańców wioski. Na wniosek radnego z Wojszyna zostało przegłosowane wykonanie oświetlenia w części odległej od ruchliwej ulicy, gdzie nie ma specjalnych zagrożeń spowodowanych natężeniem ruchu ulicznego, niewiele rodzin tam zamieszkujących posiada małe dzieci.

Zamontowane zostały już także lampy oświetlające drogę w Nasiłowie. Prace przebiegły bez większych problemów. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z dostarczycielem energii. Jeśli chodzi o Nowe Osiedle w Janowcu, ze względu na skomplikowany charakter tego projektu, przyjęto formułę realizacji „zaprojektuj i wybuduj”. Został już wyłoniony wykonawca, który opracowuje dokumentację i przygotowuje się do realizacji. Niestety, kwota przyznana przez Radę Gminy, jest stanowczo za niska, aby zrealizować całość zadania. Okazało się bowiem, że nie ma tam możliwości podłączenia się z oświetleniem ulicznym, ponieważ nikt nie przewidział takiej potrzeby i konieczne było położenie całej nowej instalacji zasilającej oświetlenie uliczne. Co ważne, dokończono także budowę ul. Królowej Bony na tym osiedlu.

Eko energia w Gminie Janowiec

Zadanie „Eko energia”, czyli potocznie: solary i piece na paliwo ekologiczne, jest w trakcie realizacji. Zostały złożone wymagane dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego zawierające listę osób uczestniczących w tym projekcie, która powstała na bazie rzeczywistych umów z mieszkańcami. W związku z faktem, że złożona dokumentacja była poprawnie przygotowana, do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie doszło bardzo szybko. Odbyły się spotkania wiejskie z mieszkańcami, na których wyjaśniano różne kwestie związane z realizacją tego zadania. Obecnie przygotowywana jest wymagana dokumentacja, aby można było przystąpić do wyłonienia konkretnego wykonawcy. W budżecie zaplanowane są środki na fizyczną realizację części tego projektu jeszcze w tym roku. Wiadomo, że z punktu widzenia mieszkańców najważniejszy będzie montaż pieców, ze względu na zbliżającą się zimę. Jeżeli procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebiegną sprawnie, powinniśmy część tej inwestycji zrealizować jeszcze w tym roku.

Promocja potencjału gospodarczego i turystycznego gminy Janowiec

Udało się uzyskać dofinansowanie do projektu „Promocja potencjału gospodarczego i turystycznego gminy Janowiec narzędziem jej rozwoju”. Celami tego projektu są m.in.: stworzenie skutecznego systemu promowania atrakcji turystycznych oraz możliwości współpracy gospodarczej w gminie Janowiec, dotarcie z ofertą promocyjno-informacyjną do szerokiego grona odbiorców poprzez zastosowanie nowoczesnych metod marketingu, przeprowadzenie kampanii promocyjno – reklamowej, spowodowanie wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców w branży usług turystycznych i biznesowych.

 

Procedura wznawiająca granice działek (dróg) w Janowicach, Nasiłowie i Wojszynie

Zgodnie z przyjętymi zadaniami w budżecie realizowane są procedury wznowienia granic na drogach gminnych celem budowy tych dróg w latach następnych. Działania te przebiegają zgodnie z założonym planem. Dodatkowo należy dodać, że po wznowieniu granic w Wojszynie Kamykach zostanie opracowana dokumentacja na budowę tej drogi. 

 

źródło: Urząd Gminy Janowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.