Home » Aktualności » Co nam może dać Geopark, czyli refleksje po spotkaniu TPJ

W ub. sobotę w janowieckim GOK-u odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Tematem przewodnim był Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły szansą rozwoju nadwiślańskich gmin. Spotkanie rozpoczęły występy janowieckiej młodzieży, która m.in. odśpiewała hymn TPJ.

IMG_4640small

Następnie wykład miała dr Justyna Warowna (adiunkt w Zakładzie Geologii i Ochrony Litosfery na Wydziale Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie), która opowiedziała czym jest geopark i co  się wiąże z funkcjonowaniem takiego tworu. Przybyli goście dowiedzieli się też czym jest geoturystyka (świadome poznawanie dziedzictwa Ziemi i efektów działalności człowieka związanej z wykorzystywaniem zasobów Ziemi). Dr. Warowna do zadań Geoparków zaliczyła:  edukowanie społeczeństwa, chronienie dziedzictwa geologicznego, upowszechnianie wiedzy na temat Geoparków oraz prace badawcze na ich terenie. Podkreśliła też, że „nasz” Geopark leży na pograniczu 3 województw (mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na jego terenie znalazłyby się 222 geostanowiska oraz 131 obiektów kulturowych. Prawdziwym geologicznym fenomenem jest kopalnia w Annopolu, gdzie znaleziono ponad metrowy amonit, a także czaszkę rekina itp. skamienialiska. Całą prezentację dr Warownej można zobaczyć tutaj.

IMG_4643small

Następnie wykład miał dr Andrzej Pawłowski (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie), który opowiedział o Geoturystycznych hitach Małopolskiego Przełomu Wisły w rozwoju produktu turystycznego Janowca nad Wisłą. Dr Pawłowski przedstawił coraz popularniejszą koncepcję współczesnej turystyki, która zawiera 3 elementy: Education, Entertainment, Emotion (Edukacja, Zabawa, Emocje). Planowany na naszym terenie Geopark świetnie wpisywałby się w ten model turystyki. Zaproponował też kilka ciekawych tras turystycznych dotyczacych okolic Janowca (m.in. Szlak Wielkiej Wody).

IMG_4647small

Po nim swój wykład zaprezentował p.o. wójta gminy Janowiec, Jan Gędek. Opowiedział on zebranym jakie gminy uczestniczą w projekcie (m.in. Janowiec, Kazimierz Dolny, Wilków, Józefów, Łaziska, Annopol, Opole Lub.) i jakie zadania przed nimi stoją. Wszelkie działania są konsekwencją podpisanego porozumienia o partnerstwie pomiędzy przedstawicielami gmin i instytucjami (Muzeum Nadwślańskie oraz IUNG). Jednostki te w ramach projektu Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły zgłosiły propozycje projektów, które wymagają dofinansowania. Nasza gmina zgłosiła:

- Budowę Centrum Wiedzy Geoturystycznej wraz z rozbudową zaplecza noclegowego;

- Budowę schroniska młodzieżowego;

- Zagospodarowanie istniejących i przygotowanie nowych geostanowisk i punktów widokowych;

- Odnowę centrum miejscowości Janowiec i przywrócenie jej historycznego waloru;

- Przebudowę ciągu komunikacyjnego pomiędzy centrum Janowca a zamkiem;

- Utworzenie ścieżek dydaktycznych, szlaków dla pieszych i rekreacyjnych;

- Budowę trasy pieszo-jezdnej u podnóża wapiennej skarpy wiślanej od Janowca do kamieniołomu w Nasiłowie;

- Stworzenie wypożyczalni sprzętu typu rowery, meleksy, kajaki itp.;

- Uruchomienie usługi wycieczek poduszkowcami na bazie przystani wiślanych umożliwiających dotarcie do miejsc trudnodostępnych;

- Budowę kolejki gondolowej łaczącej brzegi Wisły;

- Park Linowy;

- Tor saneczkowo-rolkowy;

- Utworzenie miejsca startu i lądowania dla spadochroniarzy i paralotniarzy na skarpie wapiennej;

- Tor quadowy na terenie wyrobiska po kopalni piachu.

IMG_4653small

Dla tych wszystkich zadań gmina będzie chciała pozyskać środki w 3 modelach: publiczne, prywatne oraz poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Koszt całego przedsięwzięcia to ok 20 mln zł (chodzi o zadania dotyczące naszej gminy, nie koszt stworzenia całego Geoparku), gdzie 20% środków miałoby zostać skierowanych z budżetu gminnego. Czy uda się zrealizować tak ambitne cele? P.o. wójta zadeklarował, że urząd gminy poczyni wszelkie starania, aby tak się właśnie stało. Co istotne, sam projekt Geoparku Małopolskiego Przełomu Wisły, którego realizacja zajmie przynajmniej 6 lat, spodobał się władzom województwa lubelskiego, które będą rozdzielać pieniądze z kolejnej unijnej perspektywy na lata 2014–2020. – Pomysł powstania geoparku wpisuje się w strategię naszego województwa – potwierdził Bogdan Kawałko, dyrektor departamentu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pozostaje nam więc czekać i obserwować rozwój sytuacji.

 Więcej o projekcie przeczytasz tutaj.

One thought on “Co nam może dać Geopark, czyli refleksje po spotkaniu TPJ

  1. paleo pisze:

    Prawdziwym geologicznym fenomenem byłoby znalezienie czaszki rekina oraz skamienialisk ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.