Home » Archive by category "Aktualności" (Page 4)

Dzisiejsza, zwołana w wielkim pośpiechu przez kilku radnych, sesja nadzwyczajna, zaczęła się od oświadczenia radnej Pacochy, że rezygnuje z diety. Powodów nie podała, miała to zrobić później, ale nie było już okazji. Następnie wystąpił radny Szymański, który powołując się na szereg przepisów i wyroków Sądu Administracyjnego podważył ważność tej sesji. Z tego co mówił wynikało bowiem, że prawo zgłaszania uchwał budżetowych ma wyłącznie wójt.… więcej

Poniedziałkowa sesja rady gminy przebiegała zdecydowanie burzliwie. Trwała też wyjątkowo długo, dlatego ograniczymy się do skróconej relacji z tego zdarzenia. Radni z tzw. 8-ki wyrzucili z obrad punkt o podjęciu uchwały w sprawie nadania statutu GOK-owi, najpewniej obawiając się, że nowy status ograniczy w jakiś sposób ludzi zatrudnionych w GOK-u za czasów poprzedniego wójta. Nie przyjęli też uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.… więcej

Łukasz Kramek, który od niedawna kieruje Referatem Spraw Komunalnych w UG w Janowcu, otrzymał od Jana Gędka pełnomocnictwa do zastępowania go podczas nieobecności. Jest to związane z cofnięciem tych pełnomocnictw dotychczasowemu sekretarzowi UG – Piotrowi Lewandowskiemu. Kramek będzie pełnił funkcję zastępcy do czasu powołania nowego sekretarza, który zostanie wyłoniony na drodze konkursu, po odejściu Piotra Lewandowskiego z UG Janowiec.… więcej

Dzisiejszy „Dziennik Wschodni” oraz „MM Puławy” napisały o zatrudnieniu Jerzego Wójcika w UG Janowiec w charakterze doradcy wójta. Przypomnijmy: Jerzy Wójcik pracuje od ub. tygodnia i jak sam powiedział dla gazety: „- Do moich obowiązków ma należeć poprawa funkcjonowania pracy urzędu poprzez m.in. prowadzenie szkoleń, kontroli, a także opracowanie lepszego systemu obsługi interesantów. Zostałem zatrudniony na pół etatu i podpisałem umowę na trzy miesiące.… więcej

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Wschodniego” pojawił się artykuł o planowanym budżecie naszej gminy na przyszły rok. Jest tam mowa o tym, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 600 tys. zł na remonty i rozbudowę dróg i oświetlenia ulicznego.  Kontynuowane będą rozpoczęte już inwestycje, a nawet ruszą nowe – wśród nich chociażby remont trzech świetlic wiejskich istniejących w strażnicach OSP w Trzciankach, Wojszynie i Brześcach. … więcej

Ostatnie wydarzenia związane z próbą odwołania Skarbniczki gminy Janowiec spowodowały, że zadaliśmy sobie trud, aby przyjrzeć się wynikom wyborów do rady gminy Janowiec z 2010 roku i na liczbach pokazać kogo tak naprawdę reprezentują nasi radni. Jak wiadomo w radzie jest 15 miejsc, a gmina podzielona jest na okręgi, do których przypisane są określone liczby radnych.… więcej

O tej sprawie pisaliśmy przy okazji ostatniej sesji rady gminy Janowiec. Ponieważ tematu nie przeoczyła prasa, podajemy link do materiału prasowego na ten temat: „Przewodniczący: Korupcja. Wójt: A dowody?”, Dziennik Wschodni, 13.12.2013… więcej
Dodamy tylko, że celem wyjaśnienia stawianych przez przewodniczącego rady zarzutów do prokuratury wpłynęło już pismo. Będziemy na pewno śledzić sprawę i o niej informować.

Umknęła nam ta sprawa, ale warto o niej wspomnieć. Nie tak dawno bowiem Dziennik Wschodni podał do wiadomości, że „500 zł grzywny i zwrot kosztów postępowania sądowego – taką karę wymierzył Tadeuszowi Koconiowi, byłemu wójtowi gminy Janowiec sąd w Puławach.”
Więcej o sprawie przeczytasz tutaj: „Były wójt Janowca ukarany za zakłócanie porządku”, Dziennik Wschodni, 16.12.2013… więcej

Dzisiejszy Dziennik Wschodni opisuje kolejną już próbę odwołania Skarbnika gminy Janowiec. Warto przeczytać: „Radni Janowca nie odwołali skarbnik gminy”, Dziennik Wschodni, 2 stycznia 2014
Poniżej na zdjęciu, druga od lewej, Zofia Cieloch, Skarbnik gminy Janowiec (i jej znany wszystkim w gminie, prawie zawsze obecny na twarzy, uśmiech):
więcej
 

Wczorajsza 32-ga już sesja Rady Gminy Janowiec od początku budziła dużo emocji. Zaraz po rozpoczęciu obrad radny Fijoł z Janowic zgłosił wniosek o wyrzucenie z porządku obrad punktu 12-go, czyli „Podjęcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowiec”.  Jak było do przewidzenia, stosunkiem głosów 8:7 wniosek przeszedł i Pani Skarbnik mogła siedzieć już do końca z uśmiechem na twarzy.… więcej