Home » Archive by category "Inwestycje"

Na terenie należacym do janowieckiego kościoła, w miejscu dawnego, zawalonego, budynku gospodarczego, trwa budowa nowego budynku. Obecnie jest już w stanie surowym (niech Was nie zmyli zielony kolor, bo budynek będzie miał docelowo ten sam kolor dachu co kościół). Nowo powstały budynek ma pełnić rolę świetlicy parafialnej – miejsca spotkań dla mieszkańców parafii pw. św. Stanisława bp.… więcej

Wójt Gminy Janowiec uprzejmie prosi osoby, które w 2012 roku złożyły deklaracje na montaż solarów i pieców ekologicznych w ramach projektu pn. „Eco energia w Gminie Janowiec”, a nie planują ich montażu, o przybycie do Urzędu Gminy Janowiec (pok. nr 12) celem złożenia rezygnacji z udziału w projekcie i ew. wskazania osób w zastępstwie. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które złożyły deklaracje w 2012 r.… więcej

Dzisiejsza sesja nadzwyczajna była wyjątkowo spokojna i krótka. Radni zgodnie poparli uchwały, m.in. w sprawie wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego gminy Janowiec, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Wójt otrzymał więc wsparcie rady (w końcu!) dla planowanych projektów i miejmy nadzieję, zrealizuje je z korzyścią dla mieszkańców!… więcej

Magiczne Ogrody, pierwszy w Polsce park tematyczno-sensoryczny, budowany w oparciu o oryginalną historię, otworzy swe podwoje już 14 maja br. I już w pierwszym sezonie swojej działalności planuje przyjąć dziesiątki tysięcy turystów z całej Polski!
Obiekt o powierzchni prawie 10 ha, miejsca parkingowe na 1200 aut, 100 tysięcy nasadzonych roślin, 14 tematycznych krain – tak w liczbach można przedstawić szykujące się do otwarcia Magiczne Ogrody w Trzciankach.… więcej

W ub. sobotę w janowieckim GOK-u odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Tematem przewodnim był Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły szansą rozwoju nadwiślańskich gmin. Spotkanie rozpoczęły występy janowieckiej młodzieży, która m.in. odśpiewała hymn TPJ.
więcej
Następnie wykład miała dr Justyna Warowna (adiunkt w Zakładzie Geologii i Ochrony Litosfery na Wydziale Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie), która opowiedziała czym jest geopark i co  się wiąże z funkcjonowaniem takiego tworu.

Dzisiejsza, zwołana w wielkim pośpiechu przez kilku radnych, sesja nadzwyczajna, zaczęła się od oświadczenia radnej Pacochy, że rezygnuje z diety. Powodów nie podała, miała to zrobić później, ale nie było już okazji. Następnie wystąpił radny Szymański, który powołując się na szereg przepisów i wyroków Sądu Administracyjnego podważył ważność tej sesji. Z tego co mówił wynikało bowiem, że prawo zgłaszania uchwał budżetowych ma wyłącznie wójt.… więcej

Poniedziałkowa sesja rady gminy przebiegała zdecydowanie burzliwie. Trwała też wyjątkowo długo, dlatego ograniczymy się do skróconej relacji z tego zdarzenia. Radni z tzw. 8-ki wyrzucili z obrad punkt o podjęciu uchwały w sprawie nadania statutu GOK-owi, najpewniej obawiając się, że nowy status ograniczy w jakiś sposób ludzi zatrudnionych w GOK-u za czasów poprzedniego wójta. Nie przyjęli też uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.… więcej

- Dopóki będę piastował stanowisko wójta Janowca, dopóty składowiska popiołów w Janowcu nie będzie – zapewnia p.o. wójta Jan Gędek w odpowiedzi na artykuł Tygodnika Powiśla pt. „Popioły w centrum Janowca?” Wyjaśniamy skąd się wziął temat popiołów i o co tutaj naprawdę chodzi.
28 listopada br. na XXXI sesji rady gminy Janowiec p.o. wójta Jan Gędek przestawił radnym ofertę, jaka napłynęła do UG.… więcej

„Dziennik Wschodni” napisał wczoraj o inicjatywie 7 gmin, w tym naszej, w ramach której zostanie utworzony tzw. Geo Park Przełomu Wisły. Projekt został przedstawiony jako propozycja inwestycyjna do Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 o znaczeniu priorytetowym. Projekt zakłada, że turyści mogliby odwiedzać kopalnie, jaskinie i kamieniołomy na terenach siedmiu gmin. Chodzi też o budowę punktów widokowych, utworzenie edukacyjnych geocentrów w Kazimierzu Dolnym i Annopolu i budowę kolejki gondolowej, która połączy dwa brzegi Wisły między Kazimierzem Dolnym a Janowcem.… więcej

Ponieważ praktycznie w każdym numerze „Tygodnika Powiśla” znaleźć można artykuł na temat naszej gminy, rozpoczynamy cykl wpisów, które będą odnosić się do zamieszczanych tam informacji. Na początek nasz komentarz do tekstu z 30.10.13 pt. „Gmina Janowiec oddaje pół miliona złotych”.
Widząc ten tytuł czytelnik mógłby spodziewać się, że zadłużona na ok. 3 mln zł gmina Janowiec zaczęła dynamicznie spłacać swoje długi, na początek oddając pół miliona złotych.… więcej