Home » 2013 » Wrzesień (Page 2)

W odpowiedzi na tekst, który ukazał się w „Tygodniku Powiśle” publikujemy komentarz mieszkanki naszej gminy zamieszczony na forum Dziennika Wschodniego, który najlepiej podsumowuje wspomniany artykuł. Od siebie dodamy tylko, że pani Filipowska swoim tekstem o referendum w Janowcu obraża inteligencję czytelnika. A oto i komentarz:
Miałam nic nie pisać, ale nie wytrzymałam, poruszona lekturą dzisiejszej lokalnej prasy- TP.… więcej

Wójt Tadeusz Kocoń przez lata stworzył w gminie system, który jest doskonałą przykrywką dla jego posunięć kadrowych. Oficjalnie niewygodnych pracowników zwalniają ich bezpośredni przełożeni, dlatego Kocoń może mówić, że nie zwolnił ani Zygmunta Zawady, ani Ewy Kostki, ani wielu pracowników instytucji podległych urzędowi gminy. Na spotkaniach przedreferendalnych z mieszkańcami gminy inicjatorzy referendum udowadniają jednak, że to właśnie Wójt stoi za tymi decyzjami, ponieważ swojego czasu rozesłał do kierowników instytucji podległych UG pismo, na mocy którego bez jego zgody nie mogą zostać podjęte żadne decyzje kadrowe, nie można więc nikogo zatrudnić ani zwolnić bez akceptacji Wójta.… więcej

Reforma janowieckiego szkolnictwa rozpoczęta przez Tadeusza Koconia w 2010 roku, a której konsekwencje wiele osób odczuwa do dziś, odbyła się w prawdziwie ekspresowym tempie, a od pomysłu do realizacji upłynęło bardzo niewiele czasu. Na gwałt potrzebne były opinie rady pedagogicznej i rady rodziców, dyrektorzy organizowali więc spotkania zainteresowanych stron z przedstawicielami organu prowadzącego, jakim jest gmina Janowiec.… więcej

W ostatnich latach znacząco spadł dochód gminy, wzrosły natomiast bieżące wydatki na wynagrodzenia. W jakim kierunku zmierzają finanse naszej gminy?
Analizując sytuację gminy w ciągu kilku ostatnich lat najlepiej oprzeć się  m.in. na dokumentach takich jak uchwały Rady Gminy, wieloletnia prognoza finansowa, gdzie można prześledzić kilka ważnych obszarów funkcjonowania gminy. Jednym z najważniejszych mierników jest dochód ogółem, który w latach 2010 – 2012 spadł o blisko 40%.… więcej

Szanowna Redakcjo,
Kilka dni temu dostarczono do mojego gospodarstwa domowego przy ul. Radomskiej 25 w Janowcu pismo Pani Małgorzaty Sadurskiej – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ku mojemu zdziwieniu jest to pean na cześć wójta Gminy Janowiec Tadeusza Koconia, z czym absolutnie się nie zgadzam. Czyżby Pani Sadurska żyła w innej rzeczywistości i nie wiedziała, co dzieje się w Gminie Janowiec?… więcej