Home » 2013 » Sierpień

Poniżej zamieszczamy nasze oświadczenie (kliknij obrazek aby powiększyć), w którym apelujemy do Wójta i jego ludzi, a także do popierających go mieszkańców, o kulturę wypowiedzi, o dyskusję na pewnym poziomie, bez rzucania oszczerstw, bez kłótni i pomówień.
Na tej stronie, jak i w codziennym działaniu na rzecz referendum, staramy się przedstawiać rzeczowe argumenty, a nasze twierdzenia ilustrować zarówno materiałami wideo, jak i zdjęciami.… więcej

Ostatnie tygodnie pokazują, że nasz wójt wyspecjalizował się w negatywnej promocji gminy i tworzeniu jej złego wizerunku. Coraz głośniej bowiem w mediach o jego sporze z dyrektorem Bińczakiem, który to spór zaczyna przypominać raczej kiepską telenowelę niż poważne relacje zawodowe. W  dzisiejszym „Dzienniku Wschodnim” mamy okazję śledzić kolejny jej mało śmieszny odcinek. Otóż dyrektor Bińczak, którego Wójt zawiesił kilka mcy temu, po tym jak Wojewoda Lubelski nakazał przywrócić go do pracy, szykuje się na rozpoczęcie roku szkolnego.… więcej

Inicjatorzy w swoich zarzutach wobec wójta wymieniają m.in. niegospodarność oraz niewykorzystanie wszystkich możliwych środków na dofinansowanie budżetu gminy. Tymczasem nasz wójt chwali się w internecie jakie to wspaniałe inwestycje będzie prowadził dla gminy ze środków zewnętrznych. Kiedy wejdziemy w szczegóły tych projektów okazuje się, że większość znajduje się w fazie „złożono wniosek i czekamy, na dwoje babka wróżyła”.… więcej

Wszystkich mieszkańców naszej gminy serdecznie zapraszamy na spotkania przedreferendalne, na których będziecie mieli okazję porozmawiać z inicjatorami referendum, posłuchać ich racji i przedstawić swój punt widzenia na to, co się dzieje w naszej gminie. Będziemy też rozmawiać o naszej strategii rozwoju gminy, bo naszym celem nie jest jedynie odwołanie wójta Koconia. Inicjatorzy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności tego zdarzenia i zaproponują alternatywną wizję rozwoju Janowca i okolic.… więcej

Nasz wójt lubi się chwalić jak wiele działa i planuje działać w kierunku promocji naszej gminy i poprawy jej wizerunku. Tymczasem przytoczona poniżej historia autentyczna dowodzi, że ma mocne trudności z reprezentowaniem naszej gminy na zewnątrz. Kiedy w zimie tego roku odwiedzili go w urzędzie gminy dziennikarze „Gazety Wyborczej”, którzy przygotowywali reportaż, w ich obecności jadł kanapkę, częstując ich ogórkiem kiszonym.… więcej

Na pewno wielu mieszkańców gminy nie wie ile zarabia nasz wójt, dlatego publikujemy uchwałę nr XVII/103/2012 Rady Gminy Janowiec z dn. 28 czerwca 2012 r., z której wynika, że wynagrodzenie wójta wynosi 9 080 zł brutto. W załączeniu stosowny dokument w tej sprawie (kliknij aby powiększyć). Czy to odpowiednie wynagrodzenie za pracę naszego wójta? Oceńcie sami.… więcej

Lokalna prasa z zaangażowaniem śledzi sytuację w naszej gminie, w tym oczywiście planowane we wrześniu referendum. Po zorganizowanych przez wójta dożynkach, na których pierwsze skrzypce grały mieszkanki Rudek (pytanie za 100 pkt – od kiedy Rudki należą do naszej gminy?), a na janowieckich stoiskach brylowała rodzina pana wójta (siostra, brak i szwagierka), nie mogło zabraknąć komentarzy prasowych.… więcej

Komisarz Wyborczy w Lublinie, w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 22 września
2013r., informuje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art.… więcej

Materiał wideo nr 1: wypowiedź pani doktor Kłopotowskiej
http://www.youtube.com/watch?v=l4YN7J50vBw
Materiał wideo nr 2: wypowiedź K Wójcika
http://www.youtube.com/watch?v=daw62fg0FjU
Materiał wideo nr 3: na podsumowanie zebrania w Oblasach, wyjaśnienia wójta:
http://www.youtube.com/watch?v=icyEkZshSqg… więcej

Publikujemy kilka materiałów wideo z wybranych sesji rady gminy oraz spotkań wójta ze strażakami. Warto posłuchać, popatrzeć jak wójt i jego ludzie odnoszą się do radnych, do mieszkańców, do strażaków. Zamieszczamy te filmy bo nie wszyscy mieszkańcy mają częsty kontakt z naszymi władzami, a przecież powinni wiedzieć jak pracuje wójt, przewodniczący rady, księgowa…
Materiał nr 1, koniec sesji – organizatorzy referendum a wójt
http://www.youtube.com/watch?v=qIe3AaBLeig
Materiał nr 2, Sesja 22 03 2013 Interpeacje i zapytania radnych cz 1
http://www.youtube.com/watch?v=n3ckfv4rvY8
Materiał nr 3, Sesja 27 02 2013 Sprawozdanie Wójta T Kocoń, zebranie strażaków w Oblasach
http://www.youtube.com/watch?v=d1yyZjDrCr8… więcej